Da biste mogli da shvatite sustinu ovog predloga ekonomskog programa, molimo Vas da ga procitate u celosti.
Stranice "Buduci pravac kretanja ekonosmke krize" kao i stranicu "Srbija i EU" su misljenje autora ovoga sajta.
Stranicu "Predlog ekonosmkog programa" kao i unutar programa su predlozi po ministarstvima, sta i kako reformisati.
Pozeljno da date Vas predlog ili resenje nekog problema za koji znate da postoji a nije ovde pomenut.
To je potrebno radi kompletiranja Ekonomskog programa.

Hvala!

PREDLOG EKONOMSKOG PROGRAMA SRBIJE

BUDUCI PRAVAC KRETANJA EKONOMSKE KRIZE
SRBIJA I EU
PREDLOG EKONOMSKOG PROGRAMA

PORUKA AUTORA PROGRAMA